Kvalitet och miljø

Kvalitet och miljö

I Norge stilles det strenge krav til både arbeidsmiljø og ytre miljøpåvirkning. Vi forsøker hele tiden å minimere påvirkningen vår både på det indre og ytre miljøet.

Vi bruker alltid produkter av høy kvalitet, og selvsagt skal arbeidet vårt også være av høyeste kvalitet.

Det innebærer blant annet at:

  • Vi har velutdannede montører, også innen miljøspørsmål.
  • Vi bestreber oss alltid på å kjøpe inn de mest miljøvennlige produktene til beste kvalitet.
  • Vi følger hele tiden miljødebatter og oppfyller nye miljøkrav.
  • Vi arbeider i et forvaltningssystem sammen med 47 andre gulvbedrifter som inngår i Golvkedjan (Sveriges største gruppe for gulvkonstruksjon).
  • Alle prosjektene våre styres av en kvalitetsplan fra start til mål.
  • Gjennom BBM i Karlstad AB er vi medlemmer i GBR og er G-autorisert samt GVK-autorisert.

G-autorisert gulvbedrift, GVK

 

Kvalifikationer

Vi följer samma praxis som BBM i Karlstad AB när det gäller miljöcertifiering och kvalitetsplaner, vilket innebär att vi genom dem är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar efter Golvkedjans kvalitet och arbetsmiljö som är i enlighet med ISO 9000 och OHSAS 18001.

Vi arbetar efter ett internt ledningssystem som är i enlighet med våra svenska rutiner vilket gör att alla våra anställda är uppdaterade på det som sker inom företagen i Sverige och Norge.

Kvalifikasjoner

Vi følger samme praksis som BBM i Karlstad AB når det gjelder mijløsertifisering og kvalitetsplaner. Det innebærer at vi er miljøsertifisert gjennom dem i henhold til ISO 14001 og arbeider ut fra Golvkedjans kvalitet og arbeidsmiljø, som er i tråd med ISO 9000 og OHSAS 18001.

Vi arbeider ut fra et internt forvaltningssystem som er i tråd med våre svenske rutiner, som gjør at alle våre ansatte er oppdatert på det som skjer i bedriftene i Sverige og Norge.

Trygghet som kunde

Du kan stole på at våre kunnskapsrike og erfarne medarbeidere kommer til å ta godt vare på deg og prosjektet ditt. Gjennom BBM i Karlstad er vi tilsluttet GBR, gulvbransjens landsorganisasjon, og er en del av Golvkedjan.

  • Montørene og prosjektlederne våre må ha sertifikat fra fagrådet FFV i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) for å kunne utføre håndverket vårt.
  • Alle prosjektene våre styres av HMS fra start til mål.
  • Vi er tilsluttet StartBank, bygg- og anleggsnæringens leverandørregister.

Bra både for dere og oss

Medarbeiderne våre skal ha et godt arbeidsmiljø både på BBM i Norge og ute hos kunden. De skal ha gode arbeidsredskaper, og vi tilbyr dessuten hyggelige helsefremmende aktiviteter. Det gir oss et godt arbeidsklima og en frisk bedrift.

Vi vet at god kvalitet kombinert med god miljøtenkning gir bedre økonomi – både for oss og kundene våre.