Miljöpolicy

Kvalitet och miljö

Vi ska genom aktivt miljöarbete verka för att förebygga och minimera föroreningar som på ett negativt sätt påverkar miljön och människors hälsa.

Detta ska vi uppnå genom att:

 • Ta stor hänsyn till regionala och lokala miljömål
 • Alltid arbeta med ständiga miljöförbättringar
 • Följa lagstiftning, föreskrifter och andra miljökrav
 • Skapa förutsättningar för att kunna genomföra våra uppdrag miljöriktigt
 • Samverka med Golvbranschens Riksorganisation och Byggkeramikrådet om normer och metoder för att minska miljöbelastningen
 • Marknadsföra miljöanpassade produkter utifrån marknadskraven
 • Utbilda vår personal i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därigenom stimuleras till aktiva miljöinsatser
 • Ha beredskap för miljönödlägen
 • Utvärdera miljöpolicyns fortsatta lämplighet vid ledningens genomgångar
 • Göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd hos våra kunder, leverantörer och andra intressenter
 • Ställa miljökrav på våra leverantörer