Kvalitetspolicy

Kvalitet och miljö

Vår kvalitetspolicy innebär att:

 • Det är kundens krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete
 • Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga relationer i samverkan med kunden
 • Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras till kundens fulla belåtenhet
 • Arbetet fokuseras på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid och till rätt pris
 • Vi ska utveckla våra arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten.
 • Varje medarbetare ska vara kompetent för sin uppgift och tilldelas ansvar och befogenheter för att på ett engagerat sätt kunna uppfylla kundens krav
 • Vi ska utveckla samarbetet med branschorganisationerna
 • Genom utvärdering av processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar
 • Vi ska uppträda affärsmässigt med god etik och moral
 • Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder och leverantörer
 • Vid ledningens genomgångar granskas och utvärderas kvalitetspolicyns fortsatta lämplighet