Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

I Sverige ställs det hårda krav på både arbetsmiljö och yttre miljöpåverkan. Vi försöker hela tiden minimera vår påverkan på både den inre och yttre miljön.

Vi använder alltid produkter av hög kvalitet, och naturligtvis ska även vårt arbete vara av högsta kvalitet.

Det innebär bland annat att:

  • Vi har välutbildade montörer, även i miljöfrågor
  • Vi strävar att alltid köpa in de mest miljövänliga produkterna till bästa kvalitet
  • Vi följer hela tiden miljödebatter och uppfyller nya miljökrav
  • Vi arbetar efter ett ledningssystem ihop med 47 andra golvföretag som ingår i Golvkedjan.
  • Alla våra projekt styrs av en kvalitetsplan från start till mål.
  • Vi är medlemmar i GBR och är G-auktoriserade samt GVK-auktoriserade.

G-auktoriserat golvföretag, GVK

Certifierade

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och arbetar efter Golvkedjans kvalitet och arbetsmiljö som är i enlighet med ISO 9000 och OHSAS 18001.

Kundtrygghet

Du kan lita på att våra kunniga och erfarna medarbetare kommer att ta god hand om dig och ditt projekt. Som extra trygghet är vi anslutna till GBR, golvbranschens riksorganisation, och delägare i Golvkedjan som är Sveriges största golventreprenadgrupp.

Bra både för er och för oss

Våra medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö både på BBM i Karlstad och ute hos kunden, de ska ha bra arbetsredskap och vi erbjuder dessutom trevliga friskvårdsaktiviteter. Det ger oss ett bra arbetsklimat och ett friskt företag.

Vi vet att bra kvalitet kombinerat med ett bra miljötänk ger bättre ekonomi – både för oss och för våra kunder.